J O K E R

 

Λ Ο Τ Τ Ο

 

Π Ρ Ο Τ Ο

Επιτυχίες

Κέρδη

 

Επιτυχίες

Κέρδη

 

Επιτυχίες

Κέρδη

5+1

*

 

6

*

 

Ολόκληρος ο αριθμός

*

5

*

 

5+1

€ 50.000

 

6 πρώτα ή 6 τελευταία ψηφία

€ 25.000

4+1

€ 2.500

 

5

€ 1.500

 

5 πρώτα ή 5 τελευταία ψηφία

€ 2.500

4

€ 50

 

4

€ 30

 

4 πρώτα ή 4 τελευταία ψηφία

€ 250

3+1

€ 50

 

3

€ 1,50

 

3 πρώτα ή 3 τελευταία ψηφία

€ 25

3

€ 2

 

 

 

 

2 πρώτα ή 2 τελευταία ψηφία

€ 2

2+1

€ 2

 

* = όσα αφήσει 

1+1

€ 1.5

 

Αποτελέσματα  Τηλ. 900-17520   ηγωνιά

joker lotto extra5 super3 proto kino
JOKER
DATE DRAW Results JOKER 5 + 1
Winners
5 + 1
PAYOUT
30/06/2019 2031 28 30 34 38 39 19 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
27/06/2019 2030 1 7 19 31 41 19 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
23/06/2019 2029 12 15 17 21 39 16 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
20/06/2019 2028 7 16 32 41 44 2 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
16/06/2019 2027 8 15 20 36 39 9 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
13/06/2019 2026 4 10 11 16 37 3 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
09/06/2019 2025 9 31 41 43 45 13 1 1.263.168,79
06/06/2019 2024 5 20 23 24 30 9 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
02/06/2019 2023 13 18 28 30 40 14 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
30/05/2019 2022 1 7 9 15 34 1 1 1.770.869,2
26/05/2019 2021 11 17 18 31 32 12 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
23/05/2019 2020 4 5 28 29 36 15 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
19/05/2019 2019 3 9 21 25 32 12 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
16/05/2019 2018 4 20 26 37 40 15 1 6.898.720,04
12/05/2019 2017 3 14 15 17 45 1 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
09/05/2019 2016 3 12 14 15 19 12 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
05/05/2019 2015 5 19 20 28 34 1 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
02/05/2019 2014 1 8 9 19 38 5 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
27/04/2019 2013 2 10 13 33 44 15 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
24/04/2019 2012 1 10 26 27 42 7 - ΤΖΑΚ-ΠΟΤ
1 2 3