J O K E R

 

Λ Ο Τ Τ Ο

 

Π Ρ Ο Τ Ο

Επιτυχίες

Κέρδη

 

Επιτυχίες

Κέρδη

 

Επιτυχίες

Κέρδη

5+1

*

 

6

*

 

Ολόκληρος ο αριθμός

*

5

*

 

5+1

€ 50.000

 

6 πρώτα ή 6 τελευταία ψηφία

€ 25.000

4+1

€ 2.500

 

5

€ 1.500

 

5 πρώτα ή 5 τελευταία ψηφία

€ 2.500

4

€ 50

 

4

€ 30

 

4 πρώτα ή 4 τελευταία ψηφία

€ 250

3+1

€ 50

 

3

€ 1,50

 

3 πρώτα ή 3 τελευταία ψηφία

€ 25

3

€ 2

 

 

 

 

2 πρώτα ή 2 τελευταία ψηφία

€ 2

2+1

€ 2

 

* = όσα αφήσει 

1+1

€ 1.5

 


Megabetplus