Στον Κυπριακό Ιππόδρομο, τα αποδεκτά είδη στοιχημάτων είναι τα πιό κάτω:

1.ΓΚΑΝΙΑΝ (WIN). Κερδίζει όποιος βρει το 1ο άλογο, και παίζεται σε κούρσες με 2 ή περισσότερα άλογα.

2.ΔΙΔΥΜΟ (TWIN). Κερδίζει όποιος βρεί τα 2 πρώτα άλογα, ανεξάρτητα από τη σειρά άφιξης, και παίζεται σε κούρσες με 5 ή περισσότερα άλογα.

3.ΔΙΔΥΜΟ ΚΑΤΑ ΣΕΙΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ( FORCAST ). Κερδίζει όποιος βρεί τα 2 πρώτα άλογα με την ακριβή σειρά άφιξης.

4.ΣΥΝΘΕΤΟ (DOUBLE). Παίζεται σε 2 συνεχόμενες κούρσες, και κερδίζει όποιος βρεί το άλογο που τερματίζει πρώτο σε κάθε μια από τις 2 κούρσες.

5.ΤΡΙΟ (TRICAST).Κερδίζει όποιος βρεί τα 3 πρώτα άλογα, κατά σειρα άφιξης, και παίζεται σε κούρσες με 6 ή περισσότερα άλογα.Αν υπάρχουν διαγραφές ( SCRATCH), ή αν άλογα δεν τεθούν υπό τις διαταγές του Αφέτη, τότε το ΤΡΙΟ παίζεται και με συμμετοχή 5 αλόγων.Το TRIO BOX καλύπτει όλους τους συνδυασμούς των αλόγων,ανεξάρτητα από τη σειρα άφιξης.Με 3 άλογα το TRIO BOX είναι 6 συνδυασμοί, άρα κόστος € 12. Με 4 άλογα είναι 24 συνδυασμοί,
άρα κόστος € 48.

6.ΠΛΑΣΕ (PLACE). Κερδίζει όποιος βρεί το 1ο ή το 2ο άλογο. Υπάρχει μέρισμα για το 1ο (PL1) και για το 2ο άλογο (PL2).Παίζετα σε κούρσες με 7 ή περισσότερα άλογα.

7.ΤΕΤΡΑΚΑΣΤ ( TETRACAST ). Κερδίζει όποιος βρεί τα 4 πρώτα άλογα, κατά σειρά άφιξης, και παίζεται σε κούρσες με 6 ή περισσότερα άλογα.Αν υπάρχουν διαγραφές, ή άν άλογα δεν τεθούν υπό τις διαταγές του Αφέτη, και μείνουν μόνο 5 ή λιγότερα άλογα, το στοίχημα θεωρείται άκυρο και τα λεφτά επιστρέφονται.

8. ΠΑΡΟΛΙ (PAROLI) Εδώ μπορούμε να παίξουμε είτε WIN είτε PLACE είτε TWIN είτε FORCAST,
είτε και συνδυασμούς από αυτά τα είδη, σε 2 μέχρι και 8 κούρσες.Πχ μπορώ να παίξω σε 2 κουρσες WIN, σε 2 κούρσες TWIN, σε 1 κούρσα PLACE και σε 1 κούρσα FORCAST. Μπορώ έπίσης, παίζοντας σε 5 κούρσες πχ, να ζητώ 2, 3, 4,5.Αυτά υπολογίζονται
από τον
ΠΙΝΑΚΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ .

9. PICK4. Παίζεται στις 4 τελευταίες κούρσες και κερδίζει όποιος βρεί τον 1ο σε κάθε κούρσα. Μπορούμε να βάλουμε περισσότερα από 1 άλογο σε κάθε κούρσα. Για να υπολογίσουμε το κόστος, πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των αλόγων σε κάθε κούρσα.Πχ αν βάλω 2 άλογα
στην 7η, 1 στην 8η, 3 στην 9 και 2 στην 10η, τότε έχω 2 Χ 1 Χ 3 Χ 2=12 συνδυασμούς,
άρα κόστος €24. Αν μια κούρσα ακυρωθεί, τότε για το PICK4, όλα τα άλογα της κούρσας αυτής
θωρούνται νικητές. Αν όμως ακυρωθούν 2 ή περισσότερες κούρσες, τότε το PICK4 θεωρείται άκυρο και τα λεφτά επιστρέφονται.

10. PICK6. Παίζεται σε 6 κούρσες, από την 3η μέχρι και την 8η και κερδίζει όποιος βρεί τον 1ο σε κάθε κούρσα. Μπορούμε να βάλουμε περισσότρα από 1 άλογο σε κάθε κούρσα.
Για τονυπολογισμό του κόστους ισχύουν αυτά που είπαμε για το PICK4.
Αν μια ή δυο κούρσες ακυρωθούν, τότε για το PICK6, όλα τα άλογα των κούρσων αυτών θεωρούνται νικητές. Αν όμως 3 ή περισσότερες κούρσες ακυρωθούν, τόυτε το PICK6 θεωρείται άκυρο και τα λεφτά επιστρέφονται.
 
Στο PICK4 και στο PICK6, άν κάποιο άλογο διαγραφεί, τότε αντικαθίσταται με το φαβορί.