Κατηγορίες κερδών στο ΠΡΟΤΟ

1η

Ολόκληρος ο 7ψήφιος αριθμός

2η

6 πρώτα ή 6 τελευταία ψηφία

3η

5 πρώτα ή 5 τελευταία ψηφία

4η

4 πρώτα ή 4 τελευταία ψηφία

5η

3 πρώτα ή 3 τελευταία ψηφία

6η

2 πρώτα ή 2 τελευταία ψηφία

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Τηλ. 900-11-133

 

Παράδειγμα:

Εστω ότι βγήκε ο 7ψήφιος αριθμός  9211847.

1η

Ολόκληρος ο 7ψήφιος αριθμός = 9211847

2η

6 πρώτα ή 6 τελευταία ψηφία  =  921184  ή  211847

3η

5 πρώτα ή 5 τελευταία ψηφία  =  92118    ή  11847

4η

4 πρώτα ή 4 τελευταία ψηφία  =  9211      ή  1847

5η

3 πρώτα ή 3 τελευταία ψηφία  =  921        ή  847

6η

2 πρώτα ή 2 τελευταία ψηφία  =  92          ή  47


ΣΤΟ ΠΡΟΤΟ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟ (ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο 7 ψηφιος ΑΡΙΘΜΟΣ), ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΚΕΡΔΗ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΑ.
ΤΑ 6 ΨΗΦΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ ΠΑΝΤΑ € 25000, ΤΑ 5 ΨΗΦΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ € 2500, ΤΑ 4 ΨΗΦΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ € 250, ΤΑ 3 ΨΗΦΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ € 25,
ΚΑΙ ΤΑ 2 ΨΗΦΙΑ ΚΕΡΔΙΖΟΥΝ €2. ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ ΣΑΣ. ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΤΑ ΛΕΦΤΑ ΣΑΣ !