Κ Ι Ν Ο                      ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ    ηγωνια

 

 

Ε Π Ι Λ Ο Γ Η   Π Α Ι Χ Ν Ι Δ Ι Ο Υ

 

Σ

Υ

Ν

Τ

Ε

Λ

Ε

Σ

Τ

Η

Σ

 

 

 

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

25.000

500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

2.500

15.000

100.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

1.000

1.500

10.000

40.000

 

 

 

 

 

 

 

 

8

150

250

500

4.000

15.000

 

 

 

 

 

 

 

7

25

50

80

200

1.000

5.000

 

 

 

 

 

 

6

5

10

20

25

50

100

1.600

 

 

 

 

 

5

 

1

2

5

10

20

50

450

 

 

 

 

4

 

 

 

1

2

3

7

20

100

 

 

 

3

 

 

 

 

 

1

1

2

4

25

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2,5

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2,5

0

4

2

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επεξηγήσεις: ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ = Πόσους αριθμούς παίζουμε

                     ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ = Πόσες φορές πολ/ζεται το 0,50 για να βρούμε τα κέρδη μας

Παράδειγμα: Παίζω 7 αριθμούς για 10 κληρώσεις,χωρις πολ/στή, κόστος € 5,00

Αν σε κάποια κλήρωση βρω και τους 7, τότε κερδίζω 5000 x 0,50 = € 2500.

 

       ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΚΤΕΣ

Σημεία

Πιθαν  %

%  επιστρ

1

25.00

62.50

2

43.99

68.04

3

15.26

69.38

4

25.89

69.20

5

9.67

69.99

6

16.16

69.08

7

23.66

69.96

8

10.23

69.00

9

15.31

69.78

10

11.55

69.31

11

13.10

69.12

12

6.36

69.78

 

Παρατηρήσεις

Μεγαλύτερες πιθανότητες έχουν τα 2 νούμερα, τα 4 , το 1 και τα 7.

Μεγαλύτερες επιστροφές (μικρότερα δικαιώματα του ΟΠΑΠ)

έχουν τα 5 νούμερα, τα 7, τα 9 και τα 12.

Μικρότερη πιθανότητα έχουν τα 12 νούμερα. 
Εμείς εισηγούμαστε τα 5 ή τα 7 νούμερα, και οπωσδήποτε χωρίς πολλαπλασιαστή.
 

Τί εννοούμε με τον όρο " επιστροφές "

Το πιό απλό παράδειγμα είναι το 1 νούμερο.Παίζοντας ένα αριθμό, έχουμε πιθανότητα 25 %,

δηλ. 1 στα  4. Επομένως όταν παίξω  €1, και βρω το νούμερο μου, θα πρέπει να κερδίσω  €4.

Ομως κερδίζω 2,5 όπως φαίνεται και στον πίνακα κερδών πιο πάνω.Αρα ο ΟΠΑΠ κρατεί

ως δικαίωμα (γκανιότα)  το € 1,50 . Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφει το 62.50 % ( 2.50 / 4 = 0.625)

Υπολογισμός πιθανοτήτων στο ΚΙΝΟ
Ο τύπος των συνδυασμών  n πραγμάτων ανά  κ είναι : nCk = n! / κ! (n-κ)! ,

όπου n! = n.(n-1)...3.2.1, πχ 7!=7.6.5.4.3.2.1= 5040

Στο ΚΙΝΟ υπάρχουν 80 νούμερα και στην κάθε κληρωση βγαίνουν 20. Οι συνδυασμοί των 80 ανά 20 είναι:

80! / 20! ( 80-20)!= 3535316142212174320

Αν επιλέξω n νούμερα (πχ 7 ), τότε η πιθανότητα να πιάσω κ νούμερα ( πχ 6 ) είναι:


nPk = nCk . 80-nC20-k / 80C20   Αν λοιπόν  n=7 και κ=6, τότε η πιθανότητα να πιάσω 6 στα 7

είναι 0.00073 ή 0.073 %