Ο πιο κάτω πίνακας μας δίνει τους συνδυασμούς ενός αριθμού αγώνων, πχ 5, όταν ζητώ 2 ή και 3, ή και 4 ή και 5 από αυτούς. Δηλ. να κερδίζω έστω και αν χάνω κάποιους αγώνες. Για την κατασκευή του πίνακα χρησιμοποιούμε τον τύπο                  C = ν ! / κ! ( ν-κ) !  όπου ν είναι ο αριθμός των αγώνων πχ 5 και κ ο αριθμός των αγώνων που ζητούμε πχ 3.  
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ

Αγώνες

 

Ανα
2

Aνα

3

Aνα

4

Aνα

5

Aνα

6

Aνα

7

Aνα

8

Aνα

9

Aνα

10

Full

 

3

3

1

 

 

 

 

 

 

 

4

4

6

4

1

 

 

 

 

 

 

11

5

10

10

5

1

 

 

 

 

 

26

6

15

20

15

6

1

 

 

 

 

57

7

21

35

35

21

7

1

 

 

 

120

8

28

56

70

56

28

8

1

 

 

247

9

36

84

126

126

84

36

9

1

 

502

10

45

120

210

252

210

120

45

10

1

1013

11

55

165

330

462

462

330

165

55

11

2035

12

66

220

495

792

924

792

495

220

66

4070

 
 

Παράδειγμα. Παίζω 5 αγώνες και ζητώ 3,4,5.Σύμφωνα με τον πίνακα έχω 10 +5 +1 = 16 συνδυασμούς.