Μαθηματική ανάλυση στοιχημάτων προκαθορισμένης απόδοσης ( fixed odds )
Στις τιμές ( odds ) που προσφέρονται από τις Εταιρείες Στοιχημάτων εμπεριέχεται και το profit margin - ποσοστό κέρδους ( Π.Κ)  που επιβάλλουν οι Εταιρείες και εισπράττουν, ανεξάρτητα από τό τελικό αποτέλεσμα οποιουδήποτε αγώνα.Για να υπολογίσουμε το ποσοστό κέρδους χρησιμοποιύμε τον τύπο Π.Κ. = 100/T1 + 100/TX + 100/T2, όπου Τ1 = η τιμή για τον άσσο, ΤΧ = η τιμή για το Χ, Τ2= η τιμή για το 2. Παράδειγμα: Εστω Τ1=2.00, ΤΧ=2.50, Τ2=4.00.
Τότε έχουμε:  Π.Κ. = 100/2.00 + 100/2.50 + 100/4.00 = 50 + 40 + 25 = 115. Αρα τα κέρδη των παικτών είναι (100/115) Χ 100% = 87 % και τα κέρδη της εταιρείας είναι 100% - 87% = 13%.
Αυτό βέβαια ισχύει στην περίπτωση ενός ματς ( μονό αποδεκτό ). Αν όμως παίξω 2 ή περισσότερα ματς, τότε το Π.Κ. αυξάνεται δραστικά, και τα κέρδη των παικτών μειώνονται ανάλογα. 
Παράδειγμα: Εστω ότι παίζω 4 ματς, και για ευκολία θεωρούμε το Π.Κ. σταθερό στα 13%, άρα κέρδη παικτών = 0.87 Χ 0.87 Χ 0.87 Χ 0.87 = 0.572 πού ισοδυναμεί στο 57.2 %, εφόσον το  42.8 % απομένει ως συνολικό κέρδος της εταιρείας.
Γι αυτό εμείς εισηγούμαστε πάντα στους παίκτες να παίζουν όσο το δυνατό λιγότερα ματς.
Κάτι άλλο που εισηγούμαστε είναι και η κάλυψη με ζητούμενα. Αυτά τα υπολογίζω με τη χρήση του  
πίνακα συνδιασμών.
Πώς βγαίνουν οι τιμές, τα odds, που προσφέρουν οι διάφορες εταιρείες;
Βασικό υπόβαθρο σε όλα τα είδη στοιχημάτων και γενικά των τυχερών παιχνιδιών, είναι οι Πιθανότητες. Απο το σημείο αυτό αρχίζουν όλα.
Ορισμός πιθανότητας και Odds: Η πιθανότητα είναι ένας αριθμός μεταξύ 0 και 1 και ορίζεται ως το πηλίκο των ευνοϊκών περιπτώσεων δια του συνόλου των
δυνατών περιπτώσεων. Αν πχ έχω 4 μπάλες σε ένα κουτί, 3 κόκκινες και 1 μπλε,
τότε η πιθανότητα τραβώντας 1 να είναι μπλέ είναι 1 / 4.
Οdds  = Π / 1- Π δηλ. είναι το πηλίκο της πιθανότητας να συμβεί ένα γεγονός δια της πιθανότητας να μή συμβεί. Ετσι, στο παράδειγμά μας, εφόσον υπάρχει ένα
chance να βγάλω μπλε μπάλα, και 3 chances να βγάλω κόκκινη, τα odds υπέρ του να βγεί μπλε είναι 1 στα 3. 
Η πιθανότητα διαλέγοντας τυχαία μια μέρα της βδομάδας να βγάλω την Κυριακή, είναι 1/7. Τα odds είναι 1/7 / 1-(1/7) = 1/6.
Λαμβάνοντας διάφορους παράγοντες που καθορίζουν την έκβαση ενός αγώνα, πχ τη βαθμολογία, την φόρμα, την έδρα, την προϊστορία, κλπ.. αυτός που βγάζει τις τιμές- odds maker-  κάθε εταιρείας, θα ετοιμάσει το κουπόνι, υπολογίζοντας και το ποσοστό κέρδους  (Π.Κ.) Παράδειγμα. Εστω ότι οι πιθανότητες για ένα ματς - σύμφωνα με την εταιρέια - είναι 50% - 30% - 20%.

Τότε οι τιμες που προκύπτουν είναι
Τ1 = 100/50 = 2.00, ΤΧ = 100/30 = 3.33, Τ2= 100/20 =5.00.
Αυτές είναι χωρίς το Π.Κ. Οι τιμές που θα προσφέρει θα είναι,
πχ Τ1 = 2.00 / 1.15 = 1.74 ~ 1.75, ΤΧ = 3.33 / 1.15=2.89 ~2.90 και Τ2 = 5.00 / 1.15 = 4.35

Παρατηρούμε,λοιπόν, ότι οι τιμές αυτές είναι μειωμένες.Η δική μας προσπάθεια θα πρέπει να εστιαστεί στο εξής: ποιές τιμές - σημεία - 1,Χ,2 - έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες απ΄αυτές που μας δείχνει η απόδοση τους; Ποιά σημεία έχουν αξία -
value -Αυτή η μέθοδος στοιχηματισμού λέγεται value betting, και είναι από τις καλυτερες.Αλλά και η πιό δυσκολη!
Για να υπολογίσουμε την αξία ενός σημείου, χρησιμοποιούμε τον τύπο
value = odds * probability /100. Αν value >1 , τότε έχουμε καλό chance.
Odds είναι οι τιμές της εταιρείας και probability  είναι η πιθανότητα
που εμείς υπολογίζουμε.Πx αν Τ1 = 3.85, ΤΧ = 3.40, Τ2 = 1.65
τότε έχουμε payout = 86.22% και Ποσοστό κέρδους εταιρείας = 13.78%.

Ετσι οι πιθανότητες,από τις οποίες προέρχονται τα odds είναι

Π1 = 86,22 / 3.85 = 22.39%
ΠΧ = 86.22 / 3.40 = 25.36%
Π2 = 86.22 / 1.65 = 52.25% 

Εμείς θα συγκρίνουμε αυτές τις πιθανότητες με τις δικές μας, οπότε θα κρίνουμε

άν αξίζει να στοιχηματίσουμε. Αν πχ οι δικές μας πιθανότητες είναι

Π1 = 55.84%, ΠΧ = 22.94%, Π2 = 21.22%, τότε θα έχουμε τις αξίες:

V1 = 2.15, VX = 0.78, X2 = 0.35  Παρατηρούμε ότι V1 > 1 άρα το σημείο 1 αξίζει να παιχτεί. Καλή επιτυχία ! 

Πίνακας μετατροπής των odds σε πιθανότητες %

Odds     % chance     Odds     % chance      Odds     % chance
1.01        99.01%        2.05        48.78%         9.10        10.99%
1.02        98.04%        2.10        47.62%         9.20        10.87%
1.03        97.09%        2.15        46.51%         9.30        10.75%
1.04        96.15%        2.20        45.45%         9.40        10.64%
1.05        95.24%        2.25        44.44%         9.50        10.53%
1.06        94.34%        2.30        43.48%         9.60        10.42%
1.07        93.46%        2.35        42.55%         9.70        10.31%
1.08        92.59%        2.40        41.67%         9.80        10.20%
1.09        91.74%        2.45        40.82%         9.90        10.10%
1.10        90.91%        2.50        40.00%        10.00       10.00%
1.11        90.09%        2.55        39.22%        10.50         9.52%
1.12        89.29%        2.60        38.46%        11.00         9.09%
1.13        88.50%        2.65        37.74%        11.50         8.70%
1.14        87.72%        2.70        37.04%        12.00         8.33%
1.15        86.96%        2.75        36.36%        12.50         8.00%
1.16        86.21%        2.80        35.71%        13.00         7.69%
1.17        85.47%        2.85        35.09%        13.50         7.41%
1.18        84.75%        2.90        34.48%        14.00         7.14%
1.19        84.03%        2.95        33.90%        14.50         6.90%
1.20        83.33%        3.00        33.33%        15.00         6.67%
1.21        82.64%        3.05        32.79%        15.50         6.45%
1.22        81.97%        3.10        32.26%        16.00         6.25%
1.23        81.30%        3.15        31.75%        16.50         6.06%
1.24        80.65%        3.20        31.25%        17.00         5.88%
1.25        80.00%        3.25        30.77%        17.50         5.71%
1.26        79.37%        3.30        30.30%        18.00         5.56%
1.27        78.74%        3.35        29.85%        18.50         5.41%
1.28        78.13%        3.40        29.41%        19.00         5.26%
1.29        77.52%        3.45        28.99%        19.50         5.13%
1.30        76.92%        3.50        28.57%        20.00         5.00%
1.31        76.34%        3.55        28.17%        21.00         4.76%
1.32        75.76%        3.60        27.78%        22.00         4.55%
1.33        75.19%        3.65        27.40%        23.00         4.35%
1.34        74.63%        3.70        27.03%        24.00         4.17%
1.35        74.07%        3.75        26.67%        25.00         4.00%
1.36        73.53%        3.80        26.32%        26.00         3.85%
1.37        72.99%        3.85        25.97%        27.00         3.70%
1.38        72.46%        3.90        25.64%        28.00         3.57%
1.39        71.94%        3.95        25.32%        29.00         3.45%
1.40        71.43%        4.00        25.00%       30.00          3.33%
1.41        70.92%        4.10        24.39%       31.00          3.23%
1.42        70.42%        4.20        23.81%       32.00          3.13%
1.43        69.93%        4.30        23.26%       33.00          3.03%
1.44        69.44%        4.40        22.73%       34.00          2.94%
1.45        68.97%        4.50        22.22%       35.00          2.86%
1.46        68.49%        4.60        21.74%       36.00          2.78%
1.47        68.03%        4.70        21.28%       37.00          2.70%
1.48        67.57%        4.80        20.83%       38.00          2.63%
1.49        67.11%        4.90        20.41%       39.00          2.56%
1.50       66.67%         5.00        20.00%       40.00          2.50%
1.51       66.23%         5.10        19.61%       41.00          2.44%
1.52       65.79%         5.20        19.23%       42.00          2.38%
1.53       65.36%         5.30        18.87%       43.00          2.33%
1.54       64.94%         5.40        18.52%       44.00          2.27%
1.55       64.52%         5.50        18.18%       45.00          2.22%
1.56       64.10%         5.60        17.86%       46.00          2.17%
1.57       63.69%         5.70        17.54%       47.00          2.13%
1.58       63.29%         5.80        17.24%       48.00          2.08%
1.59       62.89%         5.90        16.95%       49.00          2.04%
1.60       62.50%         6.00        16.67%       50.00          2.00%
1.61       62.11%         6.10        16.39%       51.00          1.96%
1.62       61.73%         6.20        16.13%       56.00          1.79%
1.63       61.35%         6.30        15.87%       61.00          1.64%
1.64       60.98%         6.40        15.63%       66.00          1.52%
1.65       60.61%         6.50        15.38%       71.00          1.41%
1.66       60.24%         6.60        15.15%       76.00          1.32%
1.67       59.88%         6.70        14.93%       81.00          1.23%
1.68       59.52%         6.80        14.71%       86.00          1.16%
1.69       59.17%         6.90        14.49%       91.00          1.10%
1.70       58.82%         7.00        14.29%       96.00          1.04%
1.71       58.48%         7.10        14.08%       101.00        0.99%
1.72       58.14%         7.20        13.89%       126.00        0.79%
1.73       57.80%         7.30        13.70%       151.00        0.66%
1.74       57.47%         7.40        13.51%       201.00        0.50%
1.75       57.14%         7.50        13.33%       251.00        0.40%
1.76       56.82%         7.60        13.16%       301.00        0.33%
1.77       56.50%         7.70        12.99%       351.00        0.28%
1.78       56.18%         7.80        12.82%       401.00        0.25%
1.79       55.87%         7.90        12.66%       451.00        0.22%
1.80       55.56%         8.00        12.50%       501.00        0.20%
1.81      55.25%          8.10        12.35%       551.00        0.18%
1.82      54.95%          8.20        12.20%       601.00        0.17%
1.83      54.64%          8.30        12.05%       651.00        0.15%
1.84      54.35%          8.40        11.90%       701.00        0.14%
1.85      54.05%          8.50        11.76%       751.00        0.13%
1.86      53.76%          8.60        11.63%       801.00        0.12%
1.87      53.48%          8.70        11.49%       851.00        0.12%
1.88      53.19%          8.80        11.36%       901.00        0.11%
1.89      52.91%          8.90        11.24%       951.00        0.11%
1.90      52.63%          9.00        11.11%       1,001.00     0.10%
1.91      52.36%
1.92      52.08%
1.93      51.81%
1.94      51.55%
1.95      51.28%